Digisterker-Nieuwsbrief

Mei 2023

Campagne Jongeren en Informatiepunt Digitale Overheid

Op 17 april startte de landelijke IDO-campagne voor jongeren, met als doel om meer bekendheid te geven aan de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in de bibliotheek en aan de website Digidingen-desk. De campagne liep tot 7 mei 2023. In deze periode was er een online en social campagne, gericht op jongeren via o.a. YouTube, Instagram, Xite en Snapchat. Deze handreiking geeft bibliotheken handvatten om lokaal zo goed mogelijk aan te sluiten bij de landelijke campagne. In de Marketingtoolkit IDO vinden bibliotheken nieuwe spotjes, posters en flyers voor jongeren. De uitingen zijn gericht op jongeren van 16 jaar en van 18 jaar.

Digidingen-desk
In de meeste  campagne-uitingen worden jongeren, behalve op het IDO voor fysieke hulp, ook gewezen op  de website Digidingen-desk. Digidingen-desk is een openbare website voor jongeren (14 – 21 jaar) met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van loonheffing, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag. Veel jongeren vinden het lastig om deze zaken zelfstandig te regelen. Daarom biedt Digidingen-desk hulp bij het regelen van dit soort digitale zaken. Per thema vinden jongeren er stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken. Naast ouders, vinden ook professionals in het onderwijsjongerenwerk en de bibliotheek op Digidingen-desk informatie en tips om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bereik jongeren met het IDO
Afgelopen jaar gingen vijf bibliotheken aan de slag met de pilot ‘Informatiepunt Digitale Overheid en bereik jongeren’. Bibliotheken verkenden hierin hoe ze samen met lokale partners jongeren kunnen ondersteunen die moeite hebben met digitale diensten van de overheid. Bibliotheken maakten hierbij gebruik van de onderwijsmethode Doe je digiding! en de informatieve website Digidingen-desk. Lees hier meer over de geleerde lessen van deze pilot. Deze campagne gericht op het IDO voor jongeren en op Digidingen-desk is één van de uitvloeisels van de pilot.

Vragen?
Heeft u specifieke vragen over Digidingen-desk en/of Doe je digiding? Neem dan contact op met:

Marith Clignet, adviseur Jongereneducatie
E-mailadres: marith.clignet@digisterker.nl
Telefoon: 06 29 18 2506