Digisterker-Nieuwsbrief

Mei 2023

Digisterker-materiaal voor het Informatiepunt Digitale Overheid

Op dinsdag 14 maart 2023 vond de allereerste Nationale IDO Dag plaats in het Media Plaza in Utrecht. Het was een mooie dag vol interessante sessies over alle aspecten van het IDO. De dag was o.a. bedoeld voor IDO-coördinatoren (kartrekkers), teamleiders frontoffice en specialisten basisvaardigheden. Ook Stichting Digisterker verzorgde een sessie. Piet Boekhoudt en Chantal Venema lieten in hun presentatie zien dat een deel van het Digisterker-materiaal heel goed te gebruiken is bij het IDO, zowel door de IDO-medewerker als door de IDO-bezoeker. Hierbij hun presentatie en de vindplaats van het Digisterker-materiaal.

Het IDO en Digisterker
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is sinds de lancering in 2019 uitgegroeid tot een landelijk dekkende voorziening voor hulp bij digitale overheidszaken. Mensen kunnen in de bijna 700 vestigingen (meestal in een bibliotheek) terecht met hun vragen en worden daar verder geholpen. Het IDO is ook de plaats om mensen te wijzen op het cursusaanbod van de bibliotheek, in het bijzonder op het gebied van digitale vaardigheden. Het Digisterker-cursusaanbod in de bibliotheek sluit inhoudelijk goed aan op de vragen waar mensen mee naar het IDO komen. In de Digisterker-cursussen draait het immers om het leren werken met de websites van de overheid, waar nodig met DigiD, en het zoveel mogelijk zelfstandig gebruikmaken daarvan. Voor de cursussen zijn er allerlei lesmaterialen en ondersteunende materialen ontwikkeld die ook geschikt zijn voor gebruik in het IDO. Bijvoorbeeld om als IDO-medewerker meer te leren over de digitale dienstverlening van de overheid of om te gebruiken bij hulp aan bezoekers van het IDO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van praatplaten voor het geven van uitleg of aan het meegeven van een Digisnapje-les op de smartphone. Ook zijn er materialen om het informatie-, educatie- en ondersteuningsaanbod van de bibliotheek onder de aandacht van de gemeente te brengen.

De presentatie van Piet Boekhoudt en Chantal Venema
Klik hier voor de presentatie van Piet Boekhoudt en Chantal Venema tijdens de Nationale IDO Dag op 14 maart in Utrecht.

De vindplaats van het lesmateriaal
Klik op de afbeelding hieronder om de materialen te bekijken. De afbeelding is een screenshot van een webpagina van de site Digisterkercursus.nl (soms moet u ingelogd zijn als Digisterker-docent om het materiaal te kunnen downloaden).

Vragen?
Heeft u als bibliotheek vragen over het Digisterker-materiaal, bruikbaar bij het IDO ? Neem dan contact op met:

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker
E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoon: 06-11425910