Digisterker-Nieuwsbrief

Oktober 2022

Workshop DigiVitaler in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

Het contact met de huisarts en het ziekenhuis wordt steeds digitaler. Het is alleen niet altijd eenvoudig voor patiënten om apps en websites te gebruiken. Daarom organiseert Bibliotheek Assen (DNK, De Nieuwe Kolk) dit najaar in samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) de workshop DigiVitaler. Zeven vragen over de workshop en samenwerking aan Gerda de Vries, Adviseur Basisvaardigheden bij DNK-Assen.

1. In samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen bieden jullie workshops DigiVitaler aan. Wat houdt deze workshop in?
‘De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur en de week na de laatste bijeenkomst is er een vragenuurtje. We starten de eerste bijeenkomst met de introductieles van DigiVitaler over digitale zorg. Daarna worden de huisartsenportalen besproken. Vanuit een huisarts kun je doorverwezen worden naar het ziekenhuis en dan kom je met het ziekenhuisportaal in aanraking. Om daarmee te kunnen werken, heb je DigiD nodig. We gaan in op DigiD en vragen deze indien nodig ook aan. Wie al DigiD heeft, krijgt ondertussen uitleg over bijvoorbeeld Thuisarts.nl of Apotheek.nl.’

‘In de tweede bijeenkomst wordt de DigiVitaler-les Patiëntenportaal ziekenhuis behandeld (de oefenomgeving) en vervolgens kan men met DigiD inloggen bij het MijnWZA-portaal en er rondkijken. Daarna wordt de BeterDichtbij app uitgelegd en ook hoe dat op de telefoon werkt.’

‘Bij het vragenuurtje zitten een docent van de bibliotheek én een medewerker van het ziekenhuis om de vragen te beantwoorden en mensen te helpen.’

‘De workshop wordt gegeven door twee docenten en de groep bestaat uit maximaal acht deelnemers. De docenten zijn geen vrijwilligers, maar medewerkers van de bibliotheek. Vooraf wordt door de docenten een telefonische intake gedaan. Om het niveau te bepalen, te checken of iemand DigiD heeft, en om te vertellen dat de smartphone meegenomen moet worden en eventueel een eigen laptop of tablet.’

2. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om in samenwerking met het ziekenhuis dit te gaan doen?
‘Ik kwam via het Bondgenootschap voor geletterd Drenthe in contact met de communicatieadviseur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Het WZA had, voordat corona kwam, een digitaal hulpplein opgericht om minder digitaal vaardigen te helpen bij digitale zorg. Wij hebben toen een paar keer Klik&Tik in het WZA  gegeven. Het idee ontstond om een workshop UwDigiD&MijnWZA te geven, maar door corona is dat er niet van gekomen. Na corona en met de komst van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) bij DNK, heeft het WZA besloten om patiënten met een digitale hulp/leervraag door te sturen naar het IDO. Hun eigen digitaal hulpplein is toen gestopt. Ook ontstond toen, door de komst van het nieuwe lesprogramma DigiVitaler, het idee om een workshop te geven over digitale zorg binnen het WZA, gekoppeld aan het aanmaken en gebruiken van DigiD.’

3. Hoe verloopt de samenwerking met het ziekenhuis en wat is de rol-/taakverdeling tussen het ziekenhuis en de bibliotheek?
‘De samenwerking met het ziekenhuis loopt goed. We hebben samen de inhoud van de cursus vormgegeven. Het ziekenhuis heeft hier bijvoorbeeld ook slides van MijnWZA voor de presentatie voor aangeleverd. Ook zetten we ons samen in voor de werving van cursisten. De werving loopt zowel via de bibliotheek als via de poli’s van het WZA. De aanmelding loopt via de bibliotheek.’

4. Wat werkte voor jullie goed om deelnemers te werven, welke kanalen heb je hiervoor gebruikt?
‘Er is een flyer gemaakt over de workshop, die ligt bij alle poli’s. Bijzonder: er liggen verder geen flyers, behalve deze. Ook staat het op de websites van het ziekenhuis en de bibliotheek. En er heeft een grote advertentie in het huis-aan-huisblad gestaan.’

‘De poli-medewerkers gaan het gesprek aan met patiënten waarvan ze denken dat die minder digitaal vaardig zijn en melden geïnteresseerden aan bij de docenten van de bibliotheek.’

De flyer

5. Welke drempels heb je ervaren in de voorbereiding en hoe heb je ze overwonnen?
‘Om eventuele drempels te tackelen, hebben we in juni een pilot gedraaid. Op basis daarvan hebben we de inhoud bijgesteld en de aanmelding beter afgestemd. Hierdoor hebben we in de werkelijke uitvoer tot nu toe nog geen verdere drempels ervaren.’

6. Wat zijn de eerste reacties/ervaringen van jullie, het ziekenhuis en de deelnemers wat betreft de workshop?
‘Deelnemers zijn heel blij dat ze in een veilige omgeving met gelijkgestemden kunnen oefenen. Dat ze het na afloop van de bijeenkomsten thuis zelfstandig moeten doen, is soms best spannend en roept vragen op. Dat ze dan nog naar een vragenuurtje kunnen, geeft hun rust.’

‘Docenten vinden het fijn dat ze kunnen bijdragen om mensen meer digitaal vaardig te maken. De groepsgrootte is prima om met aandacht voor het individu les te kunnen geven.’

7. Verschillende bibliotheken willen ook samenwerken met een zorgpartner, maar worstelen soms om in contact te komen en om de zorgpartner te laten zien hoe waardevol samenwerken is. Heb je tips voor hen?
‘Ga in overleg met de zorg. Vertel wat de meerwaarde is van jou als bibliotheek. De zorg wordt door vergrijzing steeds duurder. Een deel van de oplossing wordt gezocht in digitale zorg. Digitaal vaardige patiënten zijn belangrijk en als bibliotheek help je daarbij. Je hebt samen het doel om mensen te helpen zelfredzaam te worden en drempels weg te nemen.’

‘Deelnemers zijn heel blij dat ze in een veilige omgeving met gelijkgestemden kunnen oefenen. Dat ze het na afloop van de bijeenkomsten thuis zelfstandig moeten doen, is soms best spannend en roept vragen op. Dat ze dan nog naar een vragenuurtje kunnen, geeft hun rust.’

Meer weten?
Wilt u meer weten over het lesprogramma DigiVitaler en het samenwerken met zorgverleners? Neem dan contact op met Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker. Haar contactgegevens zijn:

E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoonnummer: 06 1142 5910