Digisterker-Nieuwsbrief

Oktober 2023

Gratis Digisterker-trainingen IDO en jongeren voor alle bibliotheken

We zijn verheugd te kunnen melden dat de KB samen met de SPN en VOB onze trainingen over het IDO en jongeren hebben ingekocht. Deze trainingen zijn gericht op het vergroten van het bereik van jongeren vanuit de IDO’s, de Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheken. Dankzij deze landelijke inkoop kunnen alle bibliotheken in Nederland nu kosteloos gebruikmaken van de trainingen ‘Begeleider IDO met Digidingen-desk’ en ‘Gastdocent lesprogramma Doe je digiding!’ van Stichting Digisterker.

Learnings pilot ‘Bereik jongeren vanuit het IDO’
Uit de pilot Bereik jongeren vanuit het IDO (2022) bleek dat bibliotheken behoefte hebben aan professionalisering waar het gaat om de doelgroep jongeren. Ook bleek het bereiken van jongeren vanuit het IDO het beste te lukken als er een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs en het IDO. Bijvoorbeeld door eerst op scholen aandacht te besteden aan hoe je als jongere je zaken digitaal kunt regelen met overheids- en andere zakelijke organisaties. En de leerlingen daarbij te wijzen op de hulp die bibliotheken kunnen bieden, zoals in het IDO. Voor bibliotheken betekent dit dat het belangrijk is intern de verbinding te leggen tussen de afdelingen Basisvaardigheden en Educatie.

Twee trainingen gericht op bereiken en ondersteunen jongeren
Stichting Digisterker heeft binnen deze pilot twee trainingen aangeboden die zich richten op het bereiken en ondersteunen van de doelgroep jongeren. De trainingen besteden zowel aandacht aan het vergroten van kennis en vaardigheden van de bibliotheekmedewerkers, als aan praktische zaken zoals het belang van samenwerking met onderwijs en welzijnsorganisaties in verband met de toeleiding van jongeren naar het IDO. De trainingen sluiten inhoudelijk aan bij de informatieve website Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren en het onderwijsprogramma Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid.

Training ‘Begeleider IDO met Digidingen-desk
Doel van deze training is om deelnemers voor te bereiden op het te woord staan van jongeren binnen het IDO en op het kennismaken met en gebruik maken van de inhoud van Digidingen-desk. Daarnaast wordt er in de training ook aandacht besteed aan de samenwerking binnen de eigen organisatie en met andere lokale organisaties, waar het gaat om het ondersteunen van jongeren bij het gebruik van digitale diensten van de overheid.

De doelgroep van deze training is medewerkers Basisvaardigheden en IDO-medewerkers.

Training ‘Gastdocent lesprogramma Doe je digiding!’
Doel van deze training is om deelnemers voor te bereiden op het verzorgen van een gastles Doe je Digiding! op scholen voor praktijkonderwijs of op het (v)mbo. Bibliotheekmedewerkers die deze training al hebben gevolgd, geven aan dankzij deze training zich zelfverzekerder te voelen bij het geven van de gastles. Scholen geven aan dat de training bijdraagt aan de professionaliteit van de gastlesdocent.

De doelgroep van deze training is Educatief medewerkers of Mediacoaches met als werkterrein jongeren van 15 tot en met 18 jaar in het (v)mbo of praktijkonderwijs.

Praktisch
De trainingen worden in principe per werkgebied van een Provinciale Ondersteuning Instelling (POI) aangeboden aan alle bibliotheken binnen dat werkgebied. De trainingen zijn zoals gezegd landelijke ingekocht bij Stichting Digisterker en kunnen daarom kosteloos worden aangeboden. De locatiekosten komen voor rekening van de POI en/of bibliotheek waar de training wordt verzorgd.

Via de coördinatoren Basisvaardigheden van de POI’s maken we afspraken over hoe bibliotheken verder worden geïnformeerd over dit aanbod. U kunt zich ook rechtstreeks per mail bij ons aanmelden. Geef in de mail duidelijk aan in welke van de twee trainingen u interesse heeft. Wij stemmen uw wens dan af met ‘uw’ POI. U kunt uw mail sturen aan: angeliek.vanderzanden@digisterker.nl.