Digisterker-Nieuwsbrief

Oktober 2023

Doe je digiding! voor havo/vwo en pilot samenwerking

Goed nieuws! Stichting Digisterker is gestart met de ontwikkeling van een lesprogramma Doe je digiding! voor havo/vwo. Dit zal vanaf eind 2024 beschikbaar zijn. Ook zijn we gestart met een pilotproject waarin de samenwerking centraal staat tussen bibliotheken, jongerenwerk en onderwijs, gericht op jongeren en de digitale overheid. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het GO Fonds.

Doe je digiding! voor havo/vwo
Doe je digiding! is hét lesprogramma voor jongeren over de digitale overheid. Het programma is momenteel beschikbaar voor leerlingen in het praktijkonderwijs, vierdejaars vmbo-leerlingen en eerstejaars mbo-studenten. Ook havo-/vwo-leerlingen hebben over het algemeen een beperkte kennis van de digitale regelingen van de overheid, alsook vaak onvoldoende taal- en digitale vaardigheden om zaken goed te regelen. Daarnaast geldt dat havo 5- en vwo 6-leerlingen 17 of 18 jaar zijn in hun eindexamenjaar, waardoor thema’s rondom 18 jaar worden zoals zorgverzekering, zorgtoeslag en studiefinanciering extra relevant zijn.

Dankzij een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen we Doe je digiding! gaan uitbreiden met een variant voor de bovenbouw havo/vwo. Hierdoor kan vanaf eind 2024 het hele voortgezet onderwijs en mbo gebruikmaken van een methode waarmee docenten hun leerlingen/studenten maximaal kunnen voorbereiden op een belangrijk deel van digitaal burgerschap.

Zes modules
In samenwerking met havo/vwo-docenten worden er zes lesmodules ontwikkeld die zijn afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van hun leerlingen. Het lesmateriaal bereidt leerlingen op een praktische manier voor op het zelfstandig regelen van digitale overheidszaken. Iedere module bestaat uit twee lessen van 45 minuten. De zes modules hangen samen met belangrijke gebeurtenissen in het leven van jongeren tussen 16 en 18 jaar:

  1. Overheid, burger en DigiD
  2. Bank & geldzaken
  3. Bijbaan
  4. Verkeer en vervoer
  5. Studeren
  6. Zorgverzekering

Aansluiting bij de vakken
De lesmodules sluiten aan bij de vakken maatschappijleer, burgerschap, economie en loopbaanoriëntatie (LOB). De lesmodules kunnen aanvullend op of vervangend voor de gebruikte lesmethoden worden ingezet, of vakoverstijgend in bijvoorbeeld een projectweek. Ook deze variant voor havo/vwo zal worden ontsloten via de online lesomgeving van Doe je digiding!

Samenwerking tussen bibliotheek, onderwijs en jongerenwerk
Ook zijn we gestart met een pilot gericht op het versterken van de lokale samenwerking waar het gaat om jongeren en de digitale overheid. We starten de pilot in drie gemeenten, waar bibliotheken, jongerenwerk en scholen met elkaar aan de slag gaan met als doel jongeren beter te bereiken, voor te lichten en te ondersteunen bij het gebruik van digitale diensten van de overheid en ander zakelijke organisaties. De samenwerkende organisaties onderzoeken welke rol elke organisatie hierin kan spelen, hoe jongeren het best kunnen worden bereikt, hoe voorlichting kan worden vormgegeven en hoe de samenwerking structureel kan worden gemaakt. De resultaten van de pilot worden eind 2024 landelijk gepubliceerd.

Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt ook het GO Fonds deze ontwikkeling.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sophie Vijgen en/of Karin Blokland.

Voor ontwikkelingen m.b.t. Doe je digiding! – havo/vwo:
Sophie Vijgen, educatief ontwikkelaar bij Stichting Digisterker
E-mailadres: sophie.vijgen@digisterker.nl
Telefoon: 06 1108 8145

Voor ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking bibliotheek-jongerenwerk-onderwijs:
Karin Blokland, adviseur jongereneducatie bij Stichting Digisterker
E-mailadres: karin.blokland@digisterker.nl
Telefoon: 06 1247 6814