Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Uitleg online afspraak boosterprik

Maar liefst 3 miljoen Nederlanders vanaf 60 jaar en ouder krijgen voor het einde van dit jaar een uitnodiging om een afspraak te maken voor een extra coronavaccinatie, de boosterprik. Om mensen te informeren hoe online een prikafspraak maken werkt, heeft Stichting Digisterker op verzoek van de GGD GHOR Nederland een demo gemaakt met uitleg. De demo is bedoeld voor burgers en kan worden ingezet door bibliotheken. De demo is vrij toegankelijk voor iedereen. De online uitleg is te vinden op uitlegprikafspraak.nl.

Gaat u als bibliotheek ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben? Gebruik dan de demo om mensen voor te bereiden of verder te helpen.

De websites van het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD verwijzen naar deze uitleg, bijvoorbeeld bij vragen en antwoorden over coronavaccinatie op rijksoverheid.nl.