Lancering Doe je digiding! – praktijkonderwijs

November 2022

Lancering Doe je digiding! – praktijkonderwijs

Op 5 november stond praktijkschool de Rijzert in Den Bosch in het teken van jongeren en de digitale overheid. Voor veel jongeren in het praktijkonderwijs levert de digitale overheid problemen op. Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan. Om jongeren hierbij te helpen lanceerde Stichting Digisterker die dag het lesprogramma Doe je digiding! voor leerlingen in het praktijkonderwijs. In de lessen maken de leerlingen kennis met de digitale overheid, leren zij waar ze digitale (overheids)zaken moeten regelen en waar zij hulp kunnen krijgen.

Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker) overhandigt het lesmateriaal
aan Noortje van den Boogaard (directeur praktijkschool de Rijzert) en
Jamie Visser (Secretaris sectorraad Praktijkonderwijs).

Voorbereiden op 18 jaar worden
Leerlingen praktijkonderwijs zitten vaak tot hun 18e jaar op een praktijkschool. Daarna stromen veel leerlingen door naar werk. Zij komen net als alle andere 18-jarigen in aanraking met tal van digitale diensten van overheids- en zakelijke organisaties die ingewikkeld voor hen zijn. De leerlingen kunnen daarbij niet altijd terugvallen op ouders die hen kunnen helpen. Francis Gremmen (decaan en docent/mentor bij praktijkschool de Rijzert) ging met haar leerlingen in gesprek over de problemen waar de jongeren tegenaan lopen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorgtoeslag of de tegemoetkoming voor scholieren. Haar leerlingen zijn meestal niet op de hoogte of hebben niet de taal- en digitale vaardigheden om deze digitale overheidszaken goed te regelen. Daardoor ontstaan bij jongeren regelmatig al schulden vanaf hun 18e jaar.

Feestelijke overhandiging
Veel praktijkscholen hebben de laatste jaren aangegeven behoefte te hebben aan lesmateriaal over de digitale overheid dat is afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van hun leerlingen. Op 5 november is het eerste exemplaar van het lesmateriaal Doe je digiding! – praktijkonderwijs feestelijk overhandigd.

Het lesmateriaal vormt volgens docent Francis Gremmen een mooie invulling voor burgerschapsonderwijs binnen het curriculum praktijkonderwijs. Francis: “Het lesmateriaal nodigt uit tot waardevolle gesprekken over de ervaringen van de leerlingen met de digitale overheid. Het maakt ze echt bewust van de digitale zaken die geregeld moeten worden.”

Praktijkonderwijs
In Nederland zijn 175 praktijkscholen waar ongeveer 29.000 leerlingen onderwijs krijgen. Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Praktijkonderwijs is kleinschalig georganiseerd. De klassen zijn klein en elke leerling krijgt intensieve, persoonlijke begeleiding. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding.

Gratis beschikbaar
Doe je digiding! – praktijkonderwijs is gratis beschikbaar voor scholen en is mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van het SIDN-fonds.

Er is ook een variant beschikbaar voor het (v)mbo. Kijk voor meer informatie op doejedigiding.nl