December-Nieuwsbrief

December 2022

Digisterker lanceert Doe je digiding! voor het praktijkonderwijs

Afgelopen 1 november lanceerde Stichting Digisterker het nieuwe lesprogramma ‘Doe je digiding! – praktijkonderwijs’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op praktijkschool De Rijzert in Den Bosch overhandigde Digisterker-directeur Piet Boekhoudt het eerste exemplaar van het lesprogramma aan Noortje van den Boogaard en Jamie Visser, respectievelijk de directeur van de Bosschse praktijkschool en de secretaris van de Sectorraad Praktijkonderwijs. In de lessen maken de leerlingen kennis met de digitale overheid, leren zij waar ze digitale (overheids)zaken moeten regelen en waar zij hulp kunnen krijgen.

Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker) overhandigt het lesmateriaal aan Noortje van den Boogaard (directeur praktijkschool De Rijzert) en Jamie Visser (secretaris Sectorraad Praktijkonderwijs)

Voorbereiden op 18 jaar worden
Leerlingen praktijkonderwijs zitten vaak tot hun 18e jaar op een praktijkschool. Daarna stromen veel leerlingen door naar werk. Zij komen, net als alle andere 18-jarigen, in aanraking met tal van digitale diensten van overheids- en zakelijke organisaties die ingewikkeld voor hen zijn. De leerlingen kunnen daarbij niet altijd terugvallen op ouders die kunnen helpen.

Francis Gremmen, decaan en docent/mentor bij praktijkschool De Rijzert, werkte al met het nieuwe lesprogramma. Ze ging met haar leerlingen in gesprek over de problemen waar de jongeren tegenaan lopen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorgtoeslag of de tegemoetkoming voor scholieren. Haar leerlingen zijn meestal niet op de hoogte of hebben niet de taal- en digitale vaardigheden om deze digitale overheidszaken goed te regelen. Zo kwam de 18-jarige Fatma enkele jaren geleden vanuit Somalië naar Nederland. Hier moest ze zonder hulp van haar ouders allerlei zaken met de digitale overheid regelen. De lessen ‘Doe je digiding! – praktijkonderwijs’ hebben haar veel geleerd. Zoals de les Wonen: hoe je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en hoe je huurtoeslag aanvraagt. Fatma heeft zich na de les, op aanraden van Francis, meteen ingeschreven voor een sociale huurwoning.

Achtergrond ontwikkelen lesmateriaal
Veel praktijkscholen hadden behoefte aan lesmateriaal over de digitale overheid dat is afgestemd op de belevingswereld en het cognitief- en taalniveau van hun leerlingen. Vandaar dat Stichting Digisterker het lesmateriaal Doe je digiding! – praktijkonderwijs heeft ontwikkeld. Meer dan 300 docenten hebben het lesmateriaal inmiddels besteld.

Praktijkonderwijs
In Nederland zijn 175 praktijkscholen waar ongeveer 29.000 leerlingen onderwijs krijgen. Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Bij praktijkonderwijs zijn de klassen klein en krijgt elke leerling intensieve, persoonlijke begeleiding. Het doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding.

Docent Francis Gremmen ziet het lesmateriaal als een mooie invulling voor burgerschapsonderwijs binnen het curriculum Praktijkonderwijs. ‘Het lesmateriaal nodigt uit tot waardevolle gesprekken over de ervaringen van de leerlingen met de digitale overheid. Het maakt ze echt bewust van de digitale zaken die geregeld moeten worden.’

Gratis beschikbaar
‘Doe je digiding! – praktijkonderwijs’ is voor scholen gratis beschikbaar en is mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van het SIDN-fonds. Eerder ontwikkelde Stichting Digisterker al ‘Doe je digiding! – (v)mbo’. Kijk voor meer informatie op de website Doejedigiding.nl.