Digisterker-Nieuwsbrief

December 2022

Bibliotheek Oost-Achterhoek werft Digisterker-cursisten met ‘Durf digitaal!’

Bij Bibliotheek Oost-Achterhoek zijn ze voorloper als het gaat om de cursussen van Stichting Digisterker. Het lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ werd vanaf het moment dat het op de markt kwam door de bibliotheek aangeboden en dat geldt ook voor de het lesprogramma ‘DigiVitaler – Digitale zorg dichterbij’, dat anderhalf jaar geleden werd gelanceerd. Ze hebben dus veel ervaring met de lesprogramma’s. De bibliotheek bestrijkt met haar zeven vestigingen een groot deel van de Achterhoek en bereikt veel mensen, o.a. met haar succesformule ‘Durf digitaal!’ Deze voorlichtingsbijeenkomst trok 90 bezoekers en leverde de bibliotheek een wachtlijst aan cursisten op. Derk Jan Bovenmarsch, specialist Digitale Dienstverlening, gaat dieper in op hoe ze de cursussen tegenwoordig organiseren en licht de bijeenkomst toe.

Derk Jan Bovenmarsch, specialist Digitale Dienstverlening bij Bibliotheek Oost-Achterhoek

Kun je vertellen hoe het cursusaanbod rondom de lesprogramma’s van Stichting Digisterker eruitziet?
‘Waar veel bibliotheken kiezen voor een opzet waarbij cursisten doorstromen van de cursus ‘Werken met de e-overheid’ naar DigiVitaler, kiezen wij er juist voor om dit in omgekeerde volgorde aan te bieden. We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat dit voor veel cursisten verhelderend werkt. Door eerst een workshop van DigiVitaler aan te bieden, bij voorkeur over het patiëntenportaal huisarts, krijgen de deelnemers een beter beeld van de meerwaarde van DigiD. Wanneer ze zien dat je DigiD nodig hebt om gebruik te kunnen maken van verschillende vormen van digitale zorg, willen ze hier meer over leren. Op deze wijze wordt DigiD voor hen in een relevante context aangeboden. De deelnemers stromen vervolgens door naar de cursus ‘Werken met de e-overheid’, waar dieper wordt ingegaan op de mogelijkheden van DigiD. Deze manier van aanbieden komt ook voort uit de coronaperiode. Door het coronabewijs, waarbij DigiD nodig is, hebben veel mensen inmiddels DigiD aangevraagd. Ze weten alleen niet waar je het nog meer voor kunt gebruiken.’

‘Verder hebben we besloten dat het een vereiste is dat cursisten voorafgaand aan de cursus al hun DigiD hebben aangevraagd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen cursisten eerst terecht voor een één-op-één-begeleiding bij het Digitaal spreekuur/Informatiepunt Digitale Overheid. Deze vinden iedere week plaats in alle vestigingen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. Net als het spreekuur vinden alle cursussen plaats in alle drie de gemeentes waar Bibliotheek Oost-Achterhoek actief is: Oost-Gelre, Winterswijk en Berkelland.’

Welke groepsgrootte hanteren jullie tijdens de cursussen?
‘Bij de cursussen en workshops gaan we uit van zes tot acht deelnemers. Grotere groepen willen we liever niet, aangezien dit volgens ons ten koste gaat van de kwaliteit. Kleinere groepen komen wel regelmatig voor. We proberen te allen tijde de cursus plaats te laten vinden, ook als er maar twee of drie deelnemers zijn. Als er maar één deelnemer is sturen wij deze meestal door naar ons Digitaal spreekuur. Bij de cursus ‘Werken met de e-overheid’ en de workshops van DigiVitaler staat er altijd een ervaren medewerker van de bibliotheek voor de groep. Bij ons worden deze cursussen standaard gegeven door een medewerker, waar nodig ondersteund door een vrijwilliger.’

Werken jullie met een samenwerkingspartner samen en zo ja, welke partner is dat en hoe loopt deze samenwerking?
‘Wij werken in de gemeentes Oost-Gelre, Winterswijk en Berkelland samen met verschillende organisaties. Allereerst hebben wij goede contacten met de gemeente. Zij zijn van begin af aan betrokken en namen in het verleden deel aan de lessen over de gemeentelijke module. Op basis van deze ervaringen hebben zij de dienstverlening van de gemeente richting de burgers aangepast. Daarnaast werken wij nauw samen met de seniorenorganisatie KBO (Katholieke Bond van Ouderen), SeniorWeb, het sociale wijkteam, Humanitas en de Formulierenbrigade.’

‘Het is goed om te merken dat steeds meer organisaties de samenwerking met ons opzoeken i.p.v. andersom. Door de landelijke aandacht voor bibliotheken hebben meer organisaties de behoefte om een samenwerking op te zetten en is er meer bekendheid gekomen voor het werk van de bibliotheek.’

Hoe werven jullie je deelnemers voor jullie cursussen?
‘We maken bij het werven van cursisten gebruik van verschillende kanalen, zoals advertenties in huis-aan-huisbladen, social media en de folder met ons complete cursusaanbod. Maar de meeste deelnemers van de afgelopen periode kwamen voort uit onze georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst: ‘Durf Digitaal!”

Dat klinkt interessant, ‘Durf Digitaal!’ Kun je daar meer over vertellen?
‘De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseerde in alle zeven vestigingen een bijeenkomst ter introductie van het digitale aanbod. Tijdens deze ochtend kwam het cursusaanbod van Bibliotheek Oost-Achterhoek aan de orde. Daarnaast werd er een korte uitleg gegeven over alle mogelijkheden van de Online Bibliotheek.’

‘Er worden verschillende cursussen in de vestigingen van Bibliotheek Oost-Achterhoek georganiseerd: de computercursus ‘Digitaal Vaardig’ (voor echte beginners en iets gevorderden), ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’, ‘DigiVitaler’, ‘Digitheek’ (korte workshops over uiteenlopende onderwerpen), maar ook spreekuren waarbij men met een gerichte vraag terecht kan bij een medewerker. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werden de mogelijkheden toegelicht.’

‘Deze bijeenkomsten waren een groot succes en leverde naast 90 bezoekers, verspreid over de verschillende vestigingen, ook veel aanmeldingen op. Sterker nog, omdat mensen zich ter plekke konden inschrijven voor een cursus, hadden we de afgelopen maanden wachtlijsten. Ook voor januari staan er weer bijeenkomsten gepland! Je verwacht dat het aantal mensen met beperkte digitale vaardigheden langzaam maar zeker afneemt, maar daar merken wij nog weinig van.’

Hoe ervaren de docenten de cursussen? Hebben zij het materiaal snel eigen kunnen maken?
‘Wat ik van de collega’s verneem, zijn ze blij met de flexibiliteit van het materiaal. Je hebt als docent de mogelijkheden om het lesmateriaal van Digisterker vorm te geven naar eigen inzichten. Dit wordt als positief ervaren, omdat het dan meer van jezelf wordt. Daarnaast kun je inspelen op de wensen van de cursisten, door na de eerste workshop een onderdeel te behandelen dat voort komt uit de wensen van de groep.’

‘Je hebt als docent de mogelijkheden om het lesmateriaal van Digisterker vorm te geven naar eigen inzichten. Dit wordt als positief ervaren, omdat het dan meer van jezelf wordt.’

Er zijn al diverse bibliotheken die iets met DigiVitaler doen, maar er zijn ook bibliotheken die er nog niet mee werken. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
‘Zet de inschrijving op de website open en start gewoon! Begin desnoods met kleine groepjes, dan krijg je in ieder geval gevoel voor het lesmateriaal. Ook al komen er twee mensen, dan is er wel een start en bouw je geleidelijk aan ervaring op. Het lesmateriaal is niet zo ingewikkeld en er is de mogelijkheid om het naar eigen wens om te bouwen. Gewoon doen!’

Meer weten?
Wilt u meer weten over de lesprogramma’s ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’ en/of ‘DigiVitaler – Digitale zorg dichterbij’? Neem dan contact op met:

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker
E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl