Digisterker-Nieuwsbrief

Februari 2022

Lancering Digidingen-desk.nl

Met trots lanceerde Stichting Digisterker op 24 januari de nieuwe website digidingen-desk.nl. Mede dankzij de inzet van jongeren, ouders en diverse professionals is deze site binnen korte tijd tot stand gekomen. We hopen met de website voor al deze gebruikers een waardevolle en overzichtelijke plek te hebben gecreëerd, gericht op jongeren die digitaal zaken willen met de overheid en andere zakelijke organisaties.

Jongeren en de digitale overheid
Jongeren tussen de 14 en 21 jaar krijgen te maken met tal van zaken die ze digitaal moeten regelen met overheids- en andere organisaties. Bijvoorbeeld het aanvragen van DigiD, het terugvragen van loonheffing bij een bijbaan, het regelen van studiefinanciering en het aanvragen van zorgtoeslag. Voor veel jongeren levert dit problemen op omdat ze niet op de hoogte zijn en/of niet de taal- en digitale vaardigheden hebben om dit goed te regelen. Daardoor ontstaan bij jongeren regelmatig al schulden vanaf hun 18e jaar.

Digidingen-desk.nl. Hét informatiepunt voor jongeren
Digidingen-desk.nl is een website met eenvoudige achtergrondinformatie, stappenplannen, instructie-filmpjes en concrete tips voor hulp. De website is gericht op jongeren, maar bevat ook informatie voor ouders en professionals, zodat zij de jongeren waar nodig kunnen ondersteunen. Digidingen-desk.nl is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digidingen-desk.nl sluit aan op de Agenda Digitale Overheid.

Aanvulling op Doe je digiding!
De informatie op Digidingen-desk.nl vormt een mooie aanvulling op de lesmodules van Doe je digiding! Door leerlingen na afloop van een les uit Doe je digiding! te attenderen op Digidingen-desk.nl, kunnen zij ook (thuis) zelfstandig, of met hulp van hun ouders/verzorgers, of van een professional zoals een docent, jongerenwerker of bibliothecaris aan de slag met het digitaal regelen van hun overheidszaken.

Belang van voorbereiden en ondersteunen jongeren
In 2021 heeft het Verwey Jonker Instituut in opdracht van Stichting Digisterker onderzoek gedaan naar jongeren en de digitale  overheid. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe jongeren, naast het onderwijs, kunnen worden voorbereid op en ondersteund worden bij de omgang met digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties. Interviews maakten duidelijk dat zowel jongeren, als ouders en professionals (decanen, jongerenwerkers, bibliotheekmedewerkers) behoefte hebben aan een website waarop de zaken die jongeren moeten regelen tussen hun 14e en 21e jaar op een overzichtelijke manier bij elkaar staan.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Angeliek van der Zanden (programmaleider Jongereneducatie) via angeliek.vanderzanden@digisterker.nl of Marith Clignet (medewerker Jongereneducatie) via marith.clignet@digisterker.nl.