Digisterker-Nieuwsbrief

Juli 2023

Nieuw op Digidingen-desk: checklist voor jongeren en brief voor ouders

Op verzoek van jongeren, ouders en professionals die gebruikmaken van Digidingen-desk, is de website de afgelopen tijd aangevuld met twee nieuwe tools: een checklist voor jongeren en een brief voor ouders. De checklist geeft een overzicht van alle digitale zaken die jongeren vanaf 14, 16 en 18 jaar moeten regelen bij verschillende (overheids)organisaties. De brief bevat informatie voor ouders over Digidingen-desk. Naast deze twee nieuwe tools ook nog kort aandacht voor drie nieuwe thema’s, die zijn toegevoegd aan Digidingen-desk.

Checklist Digidingen-desk
Om jongeren te ondersteunen bij het regelen van hun digitale overheidszaken, heeft Stichting Digisterker een checklist ontwikkeld. Op de Checklist vinden jongeren (en hun ouders) een handig overzicht van de meest voorkomende digitale overheidszaken waarmee ze tussen hun 14e en 18e te maken krijgen. De Checklist is onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën: vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar. Hierdoor kunnen jongeren gemakkelijk zien welke thema’s vanaf welke leeftijd spelen. Zo kunnen jongeren vanaf 14 jaar hun eigen DigiD aanvragen, vanaf 16 jaar theorie-examen voor hun rijbewijs doen, en vanaf 18 jaar zorgtoeslag aanvragen. Door een vinkje te zetten bij de zaken die al geregeld zijn, krijgen jongeren grip op wat er nog geregeld moet worden.

Werkt u ook met jongeren tussen 14 en 18 jaar? Attendeer hen dan op deze Checklist. Bijvoorbeeld via de sociale media of print hem uit en geef hem aan de jongeren en hun ouders mee. Bijvoorbeeld bij een informatieavond op school of via het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek.

Voorbeeldbrief voor ouders
Steeds meer middelbare scholen verwijzen op hun website naar Digidingen-desk om jongeren en hun ouders op weg te helpen met het regelen van hun digitale overheidszaken. Om ouders te attenderen op de Checklist en de website van Digidingen-desk, is er op verzoek van verschillende decanen een voorbeeldbrief ontwikkeld. Deze brief kunnen scholen gebruiken in hun communicatie naar de ouders. De brief is vrij te gebruiken en naar wens aan te passen. Download de voorbeeldbrief hier.

Drie nieuwe thema’s
Er zijn drie nieuwe thema’s ontwikkeld voor jongeren: OV-chipkaart, aansprakelijkheidsverzekering en tegemoetkoming scholieren.

Veel jongeren hebben vragen over het regelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Bijvoorbeeld: hoe vraag je een OV-chipkaart aan? Wat moet je doen als je hem verloren bent of als je vergeten bent uit te checken? En hoe koppel je je studentenreisproduct aan je persoonlijke OV-chipkaart? Veel jongeren kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. Op Digidingen-desk worden belangrijke vragen over het aanschaffen, gebruiken en koppelen van de OV-chipkaart uitgelegd. Kijk hier voor meer informatie.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig om af te sluiten. Tot 27 jaar zijn de meeste jongeren nog meeverzekerd in de aansprakelijkheidsverzekering van hun ouders. Het is belangrijk dat jongeren en ouders dat wel checken. Als een jongere op zichzelf woont en niet studeert, dan moet hij of zij sowieso zelf een verzekering afsluiten. Op Digidingen-desk staat een uitleg over wat een aansprakelijkheidsverzekering is, wat de gemiddelde maandelijkse premiekosten zijn en welke stappen jongeren moeten zetten bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Als jongeren 18 jaar of ouder zijn en vmbo, havo, vwo of vavo doen, hebben zij recht op tegemoetkoming scholieren. Helaas is de tegemoetkoming scholieren bij veel jongeren die er recht op hebben niet goed bekend. Daarnaast weten jongeren vaak niet waar ze de tegemoetkoming moeten aanvragen. Op Digidingen-desk wordt o.a. uitgelegd wat tegemoetkoming scholieren is, wanneer jongeren er recht op hebben en hoe zij tegemoetkoming kunnen aanvragen en stopzetten. Kijk hier voor meer informatie.

Suggesties?
Heeft u misschien suggesties voor aanvullende thema’s of andere tools op Digidingen-desk? Laat het ons dan weten via digidingendesk@digisterker.nl.