Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Kerst- en nieuwjaarsgroet van Stichting Digisterker

Voordat we als Stichting Digisterker kort terugblikken op afgelopen jaar, willen we u allereerst goede kerstdagen wensen en een voorspoedig en gezond 2022. Dat we in het nieuwe jaar weer net zo prettig mogen samenwerken als in 2021!

Net als vorig jaar stond ook dit jaar in het teken van de coronapandemie. Onze samenleving laat, ondanks groot verdriet, zorgen en maatschappelijke onvrede, ook vooral veerkracht zien. Zodra het weer mogelijk was, pakten we de draad van ons sociale leven weer op, met werk, sport, cultuur en recreatie. Maar liefst 85% van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft zich (volledig) laten vaccineren. Voor de toegang tot horeca en evenementen maken we massaal gebruik van een coronabewijs, de QR-code. En om de besmettingen verder tegen te gaan, laten we ons testen op het coronavirus.

Al deze ontwikkelingen gaan vergezeld van nieuwe digitale mogelijkheden, zoals nieuw aanbod van digitale overheidsdiensten. Bijvoorbeeld voor het online kunnen maken van een prik- of testafspraak. Ook op andere gebieden werkt de pandemie als katalysator voor verdere digitalisering, zoals het versneld beschikbaar komen van allerlei vormen van digitale zorg.

Tegelijkertijd versterken deze digitale ontwikkelingen bestaande vormen van ongelijkheid in bijvoorbeeld inkomen, opleiding, gezondheid en participatie. Aan het bestrijden en voorkomen van (digitale) ongelijkheid heeft Stichting Digisterker ook in het afgelopen jaar haar bijdrage willen leveren. Het belangrijkste middel dat wij daarvoor inzetten, is het aanbieden van lesprogramma’s waarmee zowel volwassenen als jongeren hun digitale vaardigheden (structureel) kunnen ontwikkelen. Door aan te sluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de coronapandemie en de versnelling van digitale zorg, zijn de Digisterker-programma’s relevant voor burgers en voor de organisaties die deze burgers helpen.

In 2021 mochten we bijvoorbeeld met GGD GHOR Nederland werken aan een uitleg voor het maken van de vaccinatieafspraak (uitlegprikafspraak.nl). Met de medewerking van het ministerie van VWS maakten we een uitleg voor het maken van de QR-code (uitlegcoronacheck.nl). Actueel, relevant en passend bij de dienstverlening van onze belangrijkste afnemers, de openbare bibliotheken. Zij gebruiken het in hun educatie-aanbod en in de Informatiepunten Digitale Overheid. Daarmee helpen ze mensen die een bemoedigend woord en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In het afgelopen jaar lanceerden we tijdens het ‘Leer mij ze kennen’-festival een nieuw lesprogramma DigiVitaler – digitale zorg dichterbij. Dit programma is met grote belangstelling door bibliotheken en zorgorganisaties ontvangen. Inmiddels hebben meer dan 50 basisbibliotheken zich aangemeld voor DigiVitaler en zijn er 200 docenten geïnstrueerd in het gebruik van het programma. Bibliotheken starten nu lokaal met het aanbieden van lessen over patiëntenportalen van huisartsen en ziekenhuizen, gezondheidsapps en videobellen. En ze gaan daarin samenwerken met gezondheidszorgorganisaties.

Met ons lesprogramma Doe je digiding! – jongeren en de digitale overheid bereikten we in 2021 meer jongeren dan ooit. Ook stonden we dit jaar aan de wieg van het consortium Jongeren en de Digitale Overheid. Daarin maakten organisaties uit overheid, onderwijs en bibliotheken afspraken om voor jongeren de digitale diensten van de overheid toegankelijker te maken, ze beter voor te bereiden op het gebruik daarvan en ze daarbij te helpen.

Dit alles was alleen mogelijk omdat we ook dit jaar weer met velen mochten samenwerken. Graag willen we iedereen bedanken die bijdraagt aan onze programma’s. In het bijzonder de docenten die met hun inzet, begrip en geduld cursisten en leerlingen digitaal op weg hebben geholpen. Dat inspireert ons!

Stichting Digisterker kijkt uit naar de samenwerking met haar netwerkpartners in het nieuwe jaar, met u.