Digisterker-Nieuwsbrief

Mei 2024

Wat een inspirerende dag in Amersfoort!

Op 18 april namen in de Mariënhof Amersfoort ruim 200 deelnemers deel aan de Digisterkerdag 2024! Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld, van boeiende presentaties tot interactieve workshops. Wat fijn om zoveel sprekers en deelnemers te mogen verwelkomen. In dit artikel blikken we terug op deze bijzondere dag.


Plenaire start
Om klokslag 10:00 uur ging de Digisterkerdag van start in de prachtige Marienhof.

Inge Diepman nam als dagvoorzitter de bezoekers in het plenaire gedeelte mee in het thema ‘Online begint offline – mensen helpen mensen’. Met het thema richten we onze aandacht op de ondersteuning van mensen die de digitale ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Deze grote groep beschikt nog over beperkte digitale vaardigheden en heeft behoefte aan meer uitleg en persoonlijke hulp, liefst op een fysieke plek bij hen in de buurt.

Om de dag geïnspireerd te beginnen was het de eer aan woordkunstenaar Myron Hamming om het publiek als eerste toe te spreken. Als spoken word artist wist hij het publiek te raken met zijn zorgvuldig gekozen woorden. Met name het gedeelte waarin hij bibliotheekmedewerkers als ‘bruggenbouwers’ bestempelde, kon op veel sympathie rekenen.

Na deze inspirerende aftrap blikte Inge Diepman samen met Piet Boekhoudt, directeur van Stichting Digisterker, terug op 10 jaar Stichting Digisterker. Aan de hand van vragen en beelden werd er stil gestaan bij de ontwikkeling van de organisatie in de afgelopen jaren en in de toekomst.

Vervolgens was het woord aan Christine Dedding, associate professor aan het Amsterdam UMC. Zij verbond in haar presentatie ‘Digitalisering, dat kan intelligenter!’ het thema van de dag aan een bredere visie op digitalisering van de samenleving. Wat voor samenleving hebben we voor ogen, als we de mensen en niet de mogelijkheden van technologie vooropstellen? Een zeer interessante presentatie, waar dan ook levendig op werd gereageerd door het publiek. Dit leverde enkele mooie gesprekken op. Zoals de spontane lofzang op het bibliotheekwerk van bezoekster Lidy Münninghoff, programmaleider Digitale inclusie bij Bibliotheek Den Haag, richting het aanwezige publiek. Al zwaaiend op de kruk, richting een bekende collega, deed ze haar verhaal, waarna ze afsloot met een knuffel aan Inge Diepman. Een bijzonder moment!

Sessieronde 1
Na het plenaire deel startte de eerste ronde met vier keuzesessies. Tijdens de sessie ‘De bibliotheek binnen detentie’ boden de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Bibliotheek Kennemerwaard en een Penitentiaire Inrichting (PI) inspiratie voor samenwerking tussen bibliotheken en gevangenissen.

De sessie ‘Digitale zorg dichterbij’ was een samenwerking tussen Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Bibliotheek De Nieuwe Kolk en Stichting Digisterker. Er werd ingegaan op de kansen die het lesprogramma DigiVitaler bibliotheken en zorgorganisaties biedt om samen te werken aan het digitaal zelfredzamer maken van mensen, met name in het gebruik van digitale zorg.

Bij de sessie ‘Van pantoffelafstand tot boodschappenbingo’ van Muzus stond de vraag centraal hoe je als bibliotheek je doelgroep gebruik kunt verleiden gebruik te maken van je aanbod.

Bij de vierde keuzesessie ging een aantal mbo-jongeren in gesprek met DUO, de Belastingdienst en de gemeente Oosterhout. Het gesprek ging, onder leiding van Inge Diepman, over de ervaringen van de jongeren met het regelen van digitale overheidszaken.

Sessieronde 2
Na een heerlijke lunch verdeelden de deelnemers zich weer over de zalen om zich op te maken voor de volgende sessieronde. Naast de sessie ‘Digitale zorg dichterbij’ van Bibliotheek DNK en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen stonden er deze ronde ook andere sessies op het programma. Deelnemers hoorden in een sessie van alles over de pilot ‘Lokale samenwerking jongeren en digitaal geregel’, die in januari op initiatief van Stichting Digisterker van start is gegaan. Tijdens de sessie ‘Publieke dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen’ gaven medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht in voor deze dag relevante beleidsthema’s vanuit de rijksoverheid. Bij de sessie ‘Vrijwilligers en medewerkers – samen sterker’ besprak een adviseur van Cubiss trends in het vrijwilligerswerk anno 2024 (Cubiss adviseert en ondersteunt bibliotheken in Brabant en Limburg). Ook werden er tips gegeven over het werven, binden en boeien van vrijwilligers.

Sessieronde 3
Na een korte pauze stonden de laatste sessies op het programma. Bij de sessie ‘Bibliotheken ondersteunen scholen bij digitaal burgerschap’, verzorgd door Stichting Digisterker en Bibliotheek Kerkrade, kwamen de verschillende manieren aan de orde waarop je als bibliotheek kunt samenwerken met het voortgezet onderwijs en het mbo, zoals het verzorgen van informatieavonden op scholen of het geven van gastlessen. Deelnemers van de sessie ‘Digisterker in het IDO’ werden uitgenodigd om na te denken over de inhoudelijk aansluiting van het lesprogramma ‘Werken met de e-overheid’ bij het werk van het IDO. Deze sessie werd verzorgd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Digisterker. Tijdens de interactieve ‘Vraag maar raak’-sessie onder regie van Stichting Digisterker waren de deelnemers aan het woord over de lesprogramma’s van Digisterker. Men kon vragen stellen over de programma’s en elkaar bevragen over elkaars aanpak. En tijdens deze laatste ronde stond ook de sessie ‘Vrijwilligers en medewerkers – samen sterker’ weer op het programma.

Afsluitend
Onze hartelijke dank gaat uit naar de dagvoorzitter van onze dag Inge Diepman en alle sprekers die hun kennis deelden met de belangstellenden. En natuurlijk naar alle deelnemers die bij hebben gedragen aan de levendige discussies. Het was geweldig om te zien hoe professionals uit verschillende sectoren op deze dag samenkwamen om hun kennis te delen, te leren en elkaar te inspireren. Daar komen zeker weten mooie samenwerkingen uit voort!

Beeldverslag en presentaties
Een uitgebreid beeldverslag met een video en foto’s, evenals de presentaties bij de diverse sessies, vindt u op deze pagina.

Reageren?
Wilt u reageren op dit artikel? Neem dan contact op met:

Chantal Venema, medewerker Dienstverlening en Relatiebeheer bij Stichting Digisterker
E-mailadres: chantal.venema@digisterker.nl
Telefoon: 06-11425910