Digisterker-Nieuwsbrief

December 2021

Promovideo DigiVitaler voor partners

Sinds oktober van dit jaar is er voor bibliotheken een promovideo over het lesprogramma DigiVitaler beschikbaar, om lokale netwerkpartners te informeren over het nieuwe lesprogramma van Digisterker. Netwerkpartners zoals gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen, huisartspraktijken, etc. Door samenwerking en goede verwijsafspraken te maken, kan de bibliotheek meer mensen bereiken. De promovideo draagt hier aan bij. Met het lesprogramma DigiVitaler maken mensen kennis met digitale zorgtoepassingen, zoals Thuisarts.nl en Apotheek.nl, gezondheids-apps, patiëntenportalen en videobellen met de dokter.

De video is gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Stichting Digisterker en is op drie verschillende plekken terug te vinden:

Personaliseren
Elke bibliotheek kan de video personaliseren. Zo kan aan de infomercial het eigen logo en contactgegevens worden toegevoegd. Ga hiervoor naar Digivitaler.nl/promovideo en vul in een online formulier eenvoudig het logo, contactgegevens en eventuele extra informatie in. De gepersonaliseerde video kan vervolgens worden gedownload of met samenwerkingspartners worden gedeeld door middel van een link.

Aan de promovideo is al eerder aandacht besteed op Bibliotheeknetwerk.nl en Biebtobieb.nl.

Momenteel wordt er door de KB en Digisterker ook gewerkt aan een patiëntenversie van deze infomercial, bijvoorbeeld te gebruiken in wachtkamers van huisartspraktijken en ziekenhuizen. Deze promovideo zal in januari 2022 beschikbaar zijn.